AS 33951 ("FORWEB" S.C. Monika Bodetko, Tomasz Pawlowski)

Specifications

Autonomous system

info_prefixes4

0

info_ratio

Not Disclosed

info_type

Not Disclosed

info_ipv6

No

info_multicast

No

info_unicast

No

policy_ratio

No

Parent company

"FORWEB" S.C. Monika Bodetko, Tomasz Pawlowski

Service provider