Unknown 1

Harrington House

Unknown 1, Tauranga, New ZealandBuilding

Location

Unknown 1
Tauranga, New Zealand