No.16 Kechuangsan Street, Yizhuang Economic Development Zone

No.16 Kechuangsan Street, Yizhuang Economic Development Zone

No.16 Kechuangsan Street, Yizhuang Economic Development Zone, Bejing, ChinaBuilding

Data centers in the building (1)

Cyxtera Technologies PEK10

No.16 Kechuangsan Street, Yizhuang Economic Development Zone, Bejing, China

Location

No.16 Kechuangsan Street, Yizhuang Economic Development Zone
Bejing, China