3 Shing Yiu Street

Kerry Warehouse

3 Shing Yiu Street, Hong Kong, ChinaBuilding

Data centers in the building (2)

Equinix HK2

17th Floor

3 Shing Yiu Street, Hong Kong, China

3 carriers・2 exchanges・1 cloud provider

CDS Global Cloud HK1

3 Shing Yiu Street, Hong Kong, China

Location

3 Shing Yiu Street
Hong Kong, China