1 Wang Wo Tsai Street

AsiaTone i-Centre

1 Wang Wo Tsai Street, Tsuen Wan, Hong Kong, ChinaBuilding

Data centers in the building (4)

Zenlayer HKG3

6th Floor

1 Wang Wo Tsai Street, Tsuen Wan, Hong Kong, China

3 carriers

Asia Tone DC2

4th-6th Floors

1 Wang Wo Tsai Street, Tsuen Wan, Hong Kong, China

Equinix HK3

6th Floor

1 Wang Wo Tsai Street, Tsuen Wan, Hong Kong, China

1 exchange

Telstra Tsuen Wan

1 Wang Wo Tsai Street, Tsuen Wan, Hong Kong, China

Location

1 Wang Wo Tsai Street
Tsuen Wan, Hong Kong, China